Účetní a daňově poradenská kancelář

Nechte starosti na nás ...


člen skupinywww.economycentrum.czProfil firmy


Společnost CMC service, s. r. o. byla založena v roce 1996. Předmětem podnikání společnosti jsou dvě základní oblasti:

  • poskytování služeb v oblasti účetnictví a mezd
  • daňové poradenství

Ředitelem společnosti je Ing. Jan Šveďuk, daňový poradce zapsaný do seznamu daňových poradců České republiky v roce 1994 pod evidenčním číslem osvědčení 0686 a auditor zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR od roku 1994 pod evidenčním číslem dekretu 1209.

Kanceláře naší společnosti se nachází v centru krajského města Zlín na Tyršově nábřeží 466. Kromě naší společnosti zde má sídlo ještě auditorská společnost PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r. o. a daňová a účetní kancelář DAT ekon Zlín, s. r. o. Dohromady tyto společnosti tvoří skupinu Economy centrum. Vzájemná spolupráce, možnost konzultace daňových poradců těchto tří společností umožňuje vypomáhat si a ve složitějších daňových situacích nacházet optimální řešení.

Naše společnost klade důraz na využití moderních informačních technologií a internetu při své práci, na zabezpečení dat v každodenní firemní praxi a s tím související diskrétnost.

Dbáme na neustálé vzdělávání v oboru, a to jak na úrovni vedení společnosti, tak na úrovni zaměstnanců, neboť obě naše základní činnosti podléhají neustálým legislativním změnám.

Naším cílem je maximální spokojenost klientů s precizně provedenými službami. Přejeme si, aby se naši klienti mohli plně věnovat své podnikatelské činnosti a byli v co nejmenší míře zatěžováni účetní a daňovou problematikou.


Naše společnost je zapojena do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji.

Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.


CMC service, s.r.o., Tyršovo nábřeží 466, 760 01 Zlín